Objednání k průplachu slzných cest

Věk dítěte

0 až 3 měsíce

3 až 8 měsíců

8 a více měsíců

Instrukce k online objednání

  • do Vámi zvoleného termínu vyplňte jméno a příjmení dítěte a tel. kontakt na jednoho z rodičů či zákonného zástupce
  • objednávejte se na termín v časovém horizontu nejdéle do 4týdnů od obdržení doporučení od praktického lékaře pro děti a dorost, pokud takový termín nebude volný, objednejte se telefonicky

Základní informace k vyšetření

  • k průplachu (ev. sondáži) slzných cest potřebujete žádanku od praktického lékaře pro děti a dorost, telefonní číslo rodiče/zákonného zástupce
  • hodinu před vyšetřením dítě nekrmit/nekojit
  • před vlastním vyšetřením budete vyplňovat informovaný souhlas s případnou sondáží slzných cest (viz níže)

Základní podmínky pro provedení průplachu slzných cest

  • časté nebo permanentní slzení
  • opakované záněty spojivek

Informace k samotnému vyšetření

Neprůchodnost slzných kanálků je u kojenců vrozená, vyskytuje se asi u 4% dětí. Tento stav se projevuje častým nebo trvalým slzením, obvykle doprovázený hleno – hnisavým výtokem. První obtíže způsobené zúžením či uzavřením slzovodu (což je nejčastější příčina neprůchodnosti slzných cest) se mohou objevit již krátce po porodu nebo během několika týdnů od narození dítěte. Jako konzervativní léčba je doporučována pravidelná masáž v oblasti slzného vaku, která může urychlit zprůchodnění slzovodu. Pokud do 3měsíců věku dítěte nedojde ke zprůchodnění slz. kanálků, je na místě provedení průplachu a následné sondáže slzných cest. V případě, že opakované sondáže nevedou ke zprůchodnění slzných cest, je při velkých obtížích doporučena kanylace slzných cest v celkové anestezii, ke které se přistupuje mezi 10. až 12. měsícem věku dítěte. Pokud ani kanylace slzných cest nevede k jejich zprůchodnění a obtíže přetrvávají, je indikováno provedení rozsáhlejšího zákroku (EDCRS) a to ve věku 4let dítěte.

Průplach a sondáž slzných cest

Jedná se o ambulantní výkon prováděný v místním znecitlivění pomocí kapek aplikovaných do spojivkového vaku. Po dilataci (rozšíření) slzného bodu ve vnitřním koutku horního nebo dolního víčka se po zavedení kanyly proveden diagnostický průplach slzných cest, který ozřejmí případné zúžení nebo uzávěr slzných cest a na jehož podkladě se přistupuje k sondáži pomocí sondy, kterou se rozruší případné srůsty v oblasti slzných kanálků.