Pro pacienty

Objednání k průplachu slzných cest

Co u nás léčíme

INS/0037/06 Cyklokryokoagulace nebo cyklofotokoagulace
INS/0038/05  Enukleace (vynětí oka)
INS/0039/05 Operace blefarochalázy - dermatochalázy
INS/0040/06  Operace nezhoubných nádorů očních víček, spojivky, rohovky
INS/0041/04  Operace odchlípení sítnice
INS/0042/06  Operace vchlípeného okraje víčka - entropia
INS/0043/05  Operace – vyvráceného okraje víčka - ektropia
INS/0044/04 Operace – rekonstrukce slzných cest
INS/0150/04  Extirpace (vynětí) slzného váčku
INS/0151/06  Fluorescenční angiografie
INS/0152/03 Laserová iridotomie
INS/0153/04 Laserová kapsulotomie – laserová membránotomie
INS/0154/04 Laserová koagulace sítnice
INS/0155/06  Nitrooční aplikace Triam/Volon A 40 do sklivcového prostoru
INS/0156/04  Odstranění nitra oka (eviscerace)
INS/0157/04  Operace „vlčího zrna“ (chalazea)/ „ječného zrna“ (hordeola)
INS/0159/05  Operace šedého zákalu - katarakty
INS/0160/04  Pronikající poranění oka
INS/0161/04  Transplantace oční rohovky
INS/0209/04  Angiografie oka pomocí kontrastní látky ICG (indocyaninová zeleň)
INS/0240/04  Fotodynamická terapie s Verteporfinem (Visudyne)
INS/0279/03  Operace strabismu (šilhání)
INS/0280/04  Sondáž slzných cest u malých dětí
INS/0336/04  Operace lagoftalmu (neschopnosti uzavřít oční štěrbinu)
INS/0337/05  Operace pars plana vitrektomie (PPV)
INS/0338/04  Operace pterygia/pseudopterygia (patologický růst spojivky na rohovku)
INS/0339/05  Filtrační operace šedého zákalu - trabekulektomie
INS/0340/04  Operace ptózy (poklesu) horního víčka
INS/0341/03  Implantace nitrooční čočky po předchozí operaci
INS/0347/03  Našití amniové membrány
INS/0427/01  Aplikace léku Lucentisu do sklivcového prostoru u retinopatie předčasně narozených dětí
INS/0450/01  Fotodynamická terapie keratokonu (cross-linking rohovky)
INS/0502/02  Operace dislokované (posunuté) nitrooční čočky – Laváž (výplach) přední komory oka
INS/0503/02 Laváž (výplach) přední komory oka 
INS/0521/05  Aplikace léku Lucentisu do sklivcového prostoru (do nitra oka)
INS/0522/05 Aplikace léku Ozurdexu do sklivcového prostoru (do nitra ka)
INS/0527/04 Aplikace léku EYLEA do sklivcového prostoru (do nitra oka)
INS/0601/02 Odběr materiálu z přední komory oka nebo ze sklivce oka
INS/0625/01 Radionuklidová terapie nitroočního nádoru očním aplikátorem RU-106 (brachyterapie)
INS/0638/01 Aplikace léku Beovu do sklivcového prostoru (do nitra oka)