Pro pacienty

Objednání k průplachu slzných cest

Režimová opatření po operaci oka

Co u nás léčíme

INS/0037/07 Cyklokryokoagulace nebo cyklofotokoagulace
INS/0038/06  Enukleace (vynětí oka)
INS/0039/06 Operace blefarochalázy - dermatochalázy
INS/0040/07  Operace nezhoubných nádorů očních víček, spojivky, rohovky
INS/0041/05  Operace odchlípení sítnice
INS/0042/07  Operace vchlípeného okraje víčka - entropia
INS/0043/06  Operace – vyvráceného okraje víčka - ektropia
INS/0044/05 Operace – rekonstrukce slzných cest
INS/0150/05  Extirpace (vynětí) slzného váčku
INS/0151/07  Fluorescenční angiografie
INS/0152/04 Laserová iridotomie
INS/0153/05 Laserová kapsulotomie – laserová membránotomie
INS/0154/05 Laserová koagulace sítnice
INS/0155/07  Nitrooční aplikace Triam/Volon A 40 do sklivcového prostoru
INS/0156/05  Odstranění nitra oka (eviscerace)
INS/0157/05  Operace „vlčího zrna“ (chalazea)/ „ječného zrna“ (hordeola)
INS/0159/07  Operace šedého zákalu - katarakty
INS/0160/05  Pronikající poranění oka
INS/0161/05  Transplantace oční rohovky
INS/0209/05  Angiografie oka pomocí kontrastní látky ICG (indocyaninová zeleň)
INS/0240/05  Fotodynamická terapie s Verteporfinem (Visudyne)
INS/0279/04  Operace strabismu (šilhání)
INS/0280/05  Sondáž slzných cest u malých dětí
INS/0336/05  Operace lagoftalmu (neschopnosti uzavřít oční štěrbinu)
INS/0337/06  Operace pars plana vitrektomie (PPV)
INS/0338/05  Operace pterygia/pseudopterygia (patologický růst spojivky na rohovku)
INS/0339/06  Filtrační operace šedého zákalu - trabekulektomie
INS/0340/05  Operace ptózy (poklesu) horního víčka
INS/0341/04  Implantace nitrooční čočky po předchozí operaci
INS/0347/04  Našití amniové membrány
INS/0380/01 Zadní lamerální transplantace rohovky (DMEK)
INS/0427/02  Aplikace léku Lucentisu do sklivcového prostoru u retinopatie předčasně narozených dětí
INS/0450/03  Fotodynamická terapie keratokonu (cross-linking rohovky)
INS/0454/01 Aplikace léku Vabysmo do sklivcového prostoru (do nitra oka)
INS/0502/03  Operace dislokované (posunuté) nitrooční čočky – Laváž (výplach) přední komory oka
INS/0503/03 Laváž (výplach) přední komory oka 
INS/0521/06  Aplikace léku Lucentisu do sklivcového prostoru (do nitra oka)
INS/0522/06 Aplikace léku Ozurdexu do sklivcového prostoru (do nitra ka)
INS/0527/05 Aplikace léku EYLEA do sklivcového prostoru (do nitra oka)
INS/0601/03 Odběr materiálu z přední komory oka nebo ze sklivce oka
INS/0625/02 Radionuklidová terapie nitroočního nádoru očním aplikátorem RU-106 (brachyterapie)
INS/0638/02 Aplikace léku Beovu do sklivcového prostoru (do nitra oka)
INS/0658/03 Aplikace neregistrovaného léčivého přípravku - Autologní sérové oční kapky