Detašovaná ambulance

Detašovaná ambulance Oční kliniky se nachází v areálu FN Bory. Poskytuje všeobecnou oční péči pro spádový region, ošetřuje akutní úrazy, provádí pooperační kontroly, provádí depistáž pacientů s glaukomovým onemocněním. Zajišťuje konziliární činnost pro areál FN Bory.