Jak se k nám dostanete

Ambulantní část vchod F, 10. NP
Lůžková část vchod E, 4. NP
Denní stacionář vchod E, 4. NP
Pohotovost vchod E, 4. NP
Operační sály vchod E, 4. NP