Historie

Oční klinika je integrovaným zdravotnickým zařízením, školským a výzkumným centrem západočeského regionu. Poskytuje péči v celé šíři očního lékařství pro děti a dospělé. Provádí rozsáhlou škálu diagnostických a léčebných úkonů a vlastní nejvyšší stupeň akreditace. V rámci Traumacentra Fakulní nemocnice zajišťuje Oční klinika nepřetržité ošetření akutních úrazů oka včetně náročných mikrochirurgických operačních zákroků. Poskytuje superkonziliární činnost v celém oboru oftalmologie pro spádovou oblast západních Čech, ale i okolních regionů.

Na Oční klinice je každoročně ambulantně vyšetřeno kolem 50 000 pacientů (z toho cca 6500 při pohotovostní službě) a hospitalizováno kolem 1200 pacientů. Na stacionáři Oční kliniky je ročně ošetřeno cca 900 pacietů. Na hlavním operačním sále je každoročně provedeno cca 1750 operačních zákroků. Na ambulantním chirurgickém sálku je ročně provedeno 600 drobnějších chirurgických zákroků a cca 1100 intravitreálních aplikací. Laserových zákroků provádíme cca 2500 za rok. Počet konzilárních vyšetření se pohybuje okolo 2500 ročně.