Operační sály

Operační sály se nachází ve 4.patře ve vchodu E. Operační sály jsou vybaveny nejmodernější technikou: klimatizací s laminárním prouděním, moderními stropními mikroskopy s koaxiálním osvětlením, mikrochirurgickými jednotkami pro přední i zadní segment oka, laserem pro nitrooční koagulaci a kryalizačním přístrojem. Na sálech se provádí široké spektrum operací, např.operace šedého zákalu malým řezem s implantací měkkých nitroočních čoček, operace sklivce a sítnice, operace šilhání, antiglaukomové operace, plastické operace okolí oka, odstranění nádorů oka a očnice a ošetření závažných úrazů.