Stacionář

Od 1.3.2012 byl zřízen na 0ční klinice FN denní stacionář. Stacionář se nachází ve vchodu E ve 4. patře a má k dispozici 7 lůžek. Přicházejí sem pacienti v den operace, jsou zde připravováni na zákrok a po výkonu jsou propuštěni do domácího ošetřování. Dále je zde prováděna diagnostika a ambulantní léčba některých závažných očních onemocnění (vyžadující např. infuzní terapii).