Lůžkové oddělení

Lůžkové oddělení se nachází ve 4.patře ve vchodu E. Lůžková část má 22 lůžek, z toho jsou 4 lůžka dětská a 2 jednolůžkové pokoje s nadstandardním vybavením. Ostatní standardní pokoje jsou dvou- až čtyřlůžkové. Na lůžkové části jsou hospitalizováni pacienti po náročných operacích, úrazech, pacienti s akutními stavy a  nemocní, u kterých je nezbytná diagnostika a léčba závažných očních onemocnění. Součástí oddělení jsou 2 plně vybavené vyšetřovny. Na oddělení je umístěna také pleopticko-ortoptická cvičebna k intenzivnímu výcviku tupozrakosti a poruch binokulárního vidění u dětí.